Kaassassuk

Kaassassuk
– vi læser højt

Kaassassuk er et projekt med fokus på højtlæsning og tegninger som forebyggelse mod mobning. Formålet er at skabe et godt fællesskab og en god oplevelse for børn ved højtlæsning og bagefter dialog om sagnet ”Kaassassuk – den forældreløse” og om mobning. Børnene bliver bagefter opfordret til at tegne sig selv som Kaassassuk/en superhelt og tegne, hvordan de kan være med til at stoppe mobning.
Vi hjælper børnene med at sætte ord på, hvad mobning er, og hvordan de oplever det. 

Målet er at gøre det lettere for børn at tale om mobning og give dem viden om, hvad man kan gøre for at undgå mobning. Til slut i arrangementet får børnene dagens bog med hjem, så børnene kan genlæse historien derhjemme og huske på de budskaber, vi sammen fandt i historien. Arrangementet afholdes halvårligt på Landsbiblioteket i Nuuk og foregår på både dansk og grønlandsk.

Superheltetegninger fra vores første højtlæsning