Law Shifters

Law Shifters

Law Shifters er et kunstprojekt, der engagerer børn og unge i lovgivning og demokrati ved at give dem mulighed for at fungere som både dommere og lovgivere. 

De får lov at afgive domme i retssager, og mulighed for at reflektere over, hvordan love er mest muligt retfærdige.

Som en del af projektet diskuterer unge deres holdninger, etiske synspunkter og sans for retfærdighed. Der bliver udgivet en bog efterfølgende, som vi i Red Barnet Grønland medfinansierer. 

Law Shifters er udviklet af kunstneren Stine Marie Jacobsen og afholdes i samarbejde med Nuuk Kunstmuseum.