Temaaftener​

Temaaftener

og gå-hjem-møder

Vi afholder jævnligt temaaftener for unge og voksne om relevante emner. Temaaftenen vil begynde med et oplæg og dernæst er der debat i grupper samt debat i fællesskab. 

Gå-hjem-møde om mobning, april 2019
Til temaaften i april var fokus på, hvordan man stopper mobning, når man er tilskuer til mobning. Det kan være en stor udfordring i et lille samfund at turde gribe ind, når man er tilskuer til mobning. Og hvordan gør man det på en respektfuld måde, så vi alle kommer videre. Vi er som samfund udfordrede i at undgå marginaliseringer og fordømmelser af personer og har brug for at tale med hinanden om, hvilke mekanismer og årsager der ligger bag mobning. Vi er også som voksne rollemodeller for vores børn og unge; det betyder at den måde vi taler om andre mennesker på, går videre til næste generation. Hvad kan vi gøre for at skabe tolerance og gode fællesskaber for den næste generation?

Tema-møder for forældre 2019: 

I 2019 besøger vi løbende skoler for at tale med forældrene om, hvad de kan gøre for at støtte op om sunde fællesskaber børnene imellem.

Mobning er børnenes problem, men de voksnes ansvar – og derfor skal forældrene med i kampen.

Det næste halve år holder vi flg. møder i Nuuk:
12. juni: Atuarfik Hans Lynge
19. juni: Ukaliusaq Skole
28. august: Atuarfik Samuel Kleinschmidt
11. september: Kangillinnguit Atuarfiat
25. september: Nuuk Internationale Friskole
9. oktober: Nuussup Atuarfia

I 2020 kommer vi ud i resten af landet.

Temaaften 8. november 2018 om synet på mobning.
Temaaften 8. november 2018 om synet på mobning.
Gå-hjem-møde 10. april 2019 om voksne som rollemodeller.
Gå-hjem-møde 10. april 2019 om voksne som rollemodeller.