Siulersuisuut

Siulersuisuunerni issiapput siulittaasoq, siulittaasup tullia, aningaaserisoq aammalu siulersuisunut ilaasortat sisamat kiisalu sinniissussat marluk.

Siulittaasoq:
Jonna Ketwa

Siulersuisunut ilaasortaq
Anna Starup

Siulittaasup tullia:
Denise Schroeder

Sinniissussaq:
Jesper Schrøeder

Aningaaserisoq:
Mikkilli Skourup