Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen
består af formand, næstformand,
kasserer og 4 menige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Formand:
Jonna Ketwa

Bestyrelsesmedlem:
Arnajaraq Joelsen

Suppleant:
Lars Peter Danielsen

Næstformand:
Christian Witting Christensen

Bestyrelsesmedlem:
Kulunnguaq Mølgaard-Motzfeldt

Kasserer:
Katrine Olsen

Suppleant:
Jesper Schrøeder