Nuuk lokalforening

Red Barnet Grønland har en lokalforening, som er lokaliseret i Nuuk. En stor del af Red Barnet Grønlands arbejde er forankret i lokalforeningen i Nuuk. 
Lokalforeningen i Nuuk blev stiftet i februar 2008 under Red Barnet Danmark. I forbindelse med oprettelsen af den selvstændige organisation Red Barnet Grønland i 2013 blev lokalforeningen tilknyttet Red Barnet Grønland.

Lokalforeningen i Nuuk har fokus på at skabe gode rammer, hvor børn sammen med deres forældre kan få gode meningsfulde oplevelser.
Lokalforeningens aktiviteter er primært målrettet børnefamilier, som har tilknytning til Kommune-qarfik Sermersooqs Børne- & Familiecenter i Nuuk.
I weekenderne arrangerer lokal-foreningen svømmehalsture til Malik, og badminton for familierne i Nuussuaqhallen. 

Lokalforeningen i Nuuk består af en bestyrelse samt en gruppe frivillige, der inviteres til bestyrelsens møder, hvor der blandt andet planlægges aktiviteter tre-fire måneder ad gangen. Vedtægterne for lokalforeningen kan læses herDe frivillige i lokalforeningen står selv for fundraising til aktiviteterne, eksempelvis ved to årlige bingoaftener i Katersortarfik. Herudover støttes foreningens arbejde af sponsorater fra enkelte virksomheder. 

I 2020 har lokalforeningen modtaget sponsorater fra: Nuuk Lokaludvalg, Nuup Bussii og Svømmehallen Malik.

Foruden disse to faste aktiviteter afholder lokalforeningen hver måned en aktivitet, med udgangspunkt i aktuel årstid samt vind- og vejrforhold. Det kunne være: Fastelavnsfest, påskespisning, bærplukning, sejl- og fisketure, virksomhedsbesøg, nationaldagsfejring, museumsbesøg, biografture, julehygge og en sammenkomst i forbindelse med overrækkelse af Red Barnet Grønlands Frivillighedspris i november måned.