Vision og mål

Vores vision er et Grønland, hvor hvert barns ret til deltagelse, overlevelse, udvikling og beskyttelse er realiseret.

Vores mål er at skabe forbedringer for udsatte børn ved at kæmpe for bedre vilkår og positive forandringer for udsatte børn i Grønland.

Vi kæmper for børns rettigheder

Det gør vi ved at arbejde for forebyggelse af mobning i skoler og institutioner. Vi bekæmper alle former for overgreb og vold mod børn. Vi laver meningsfulde aktiviteter og oplevelser for børn og deres familier i vores lokalforening.
Vi vil være synlige i medierne for at nå ud til så mange borgere som muligt med vores budskaber. Vi hjælper børn og unge, deres forældre og lærere og pædagoger med at være sikre på nettet ved vores Chat Paaralugu.
Vi gør det også ved at arbejde for bedre nærvær og gode oplevelser mellem anbragte børn og deres biologiske forældre i projektet Alle børn har ret til et hjem.