Repræsentantskabsmøder

Repræsentantskabet er vores øverste myndighed, som er et demokratisk valgt organ, hvor lokalforeningerne har en repræsentant. Repræsentantskabet har til formål at drøfte næste års aktiviteter, vælge medlemmer til hovedbestyrelsen og føre tilsyn med formandskabet og foreningens arbejde. Der afholdes repræsentantskabsmøde hvert år og herunder kan du se referater fra repræsentantskabsmøderne: