Om Red Barnet Grønland

Red Barnet Grønland

Red Barnet Grønland arbejder for at sikre et godt og trygt børneliv for alle børn i Grønland. Det gør vi ved at arbejde for, at FN’s Børnekonvention efterleves, og at alle grønlandske børns rettigheder respekteres. Vi gør det også ved at skabe meningsfulde aktiviteter for børn og deres familier. Vi ønsker at imødekomme behovet for bæredygtige indsatser på børneområdet i Grønland.

 

Vores vision er et Grønland, hvor ethvert barns ret til deltagelse, overlevelse, udvikling og beskyttelse er realiseret.

Vi arbejder for, at barnets ret til at sige sin mening efterleves i den grønlandske samfundsdebat, fordi vi mener børn skal høres og ses. Vores mål er at styrke Grønlands børn med særlig fokus på at fremme deres trivsel og udvikling. Vi italesætter udfordringer i vores samfund, og hvordan de påvirker børns vilkår, trivsel og opvækst. 

Red Barnet Grønland sætter stor pris på hjælpeorganisationer, som arbejder for et styrket Grønland. Vi mener, at vi kommer længst, når vi løfter i flok. Derfor har vi en god kontakt til andre NGO’er i Grønland, og vi arbejder for en aktiv og løbende dialog med beslutningstagerne i samfundet. Vi mener, at der skal et samfund til at opdrage et barn, og at vi skaber de bedste resultater for børnene, når borgere, frivillige og det offentlige står sammen. 

Foto: Maja Lindenhann
Foto: Maja Lindenhann