Indsatsområder

Vi sætter særligt fokus på to indsatsområder:

Disse to indsatsområder har vi valgt ud fra MIO/Børnetalsmandsorganisationen i Grønlands rapport om deres sms-rådgivning, hvor det viste sig, at børn og unge oftest henvendte sig til sms-rådgivningen om seksuelle overgreb og mobning.

Mobning

Mobning har længe været et problem i Grønland og har inden for de seneste 5-10 år været i særligt fokus, da flere og flere rapporter fastslog, at mobning forekom alarmerende hyppigt i Grønland.

I efteråret 2015 offentliggjorde forskningsnetværket HBSC’s afdeling i Grønland en rapport, som påviste stor forekomst af mobning blandt børn og unge i Grønland. Undersøgelsen viste, at mange børn blev mobbet både i skolen og på institutioner men i stigende grad også på de sociale medier.
HSBC har tidligere offentliggjort rapporter, der påviste, at mobning forekom hyppigt i Grønland set i forhold til mange andre lande.

I 2018 er socialantropolog Helle Rabøl Hansen fra Aarhus Universitet i gang med at undersøge årsagerne til mobning i Grønland. I marts 2018 udtalte hun, at ud fra en række forberedende interviews med børn, forældre og lærere viste det sig, at særligt socialt udsatte børn blev udsat for mobning.

Seksuelle overgreb

FN’s Børnekomité har offentligt udtrykt bekymring for omfanget af seksuelle overgreb mod børn i Grønland. Det gjorde de i forbindelse med offentliggørelsen af deres anbefalinger og konklusioner, som kom efter, at Grønland, Færøerne og Danmark i september 2017 var til eksamination af FN’s Børnekomité i Genève.

Derudover har det danske Socialforskningsinstitut i 2015 offentliggjort en rapport Unge i Grønland, som havde særligt fokus på seksualitet og seksuelle overgreb. Undersøgelsen, der lå til grund for rapporten, påviste, at en stor del af børn og unge i Grønland har været udsat for seksuelle overgreb.