Mobning

Anti-mobning

Mobning er et stort problem i skolerne, fritidsforvaltningerne og andre dagtilbud til børn og unge i Grønland. Mobning påvirker negativt børns trivsel og udvikling. Mobning blandt børn har store konsekvenser og kan give varige mén. Alle børn, der oplever mobning, tager det med sig i livet.

Vi arbejder aktivt for at bekæmpe og forebygge mobning i skoler, sportsklubber og på nettet. Det gør vi, fordi alle børn har ret til en opvækst uden mobning. Det allerbedste middel mod mobning og social eksklusion er at støtte børn i tolerante og positive børnefællesskaber. I Red Barnet Grønland arbejder vi aktivt for at bekæmpe mobning ved at stå for temaaftener om mobning samt udvikle materialer om forebyggelse og håndtering af mobning, som fx Chat Paaralugu.

Mary Fonden har i 2011 sammen med Red Barnet og den grønlandske regering lanceret ”Kammagiitta – Fri for mobberi”, som er et antimobbeprogram, der skulle være en væsentlig del af den grønlandske indsats for et bedre børneliv. Samarbejdet omkring antimobbe-programmet begyndte i 2009, hvor de grønlandske myndigheder efterspurgte værktøjer til håndtering og forebyggelse af mobning. Kammagiittas målgruppe er børn mellem 0-9 år.

Vi arbejder på antimobbeprogrammer til folkeskolens mellemtrin og ældstetrin. Lige nu er vi ved at undersøge, hvad der virker, og hvad der vil passe godt til børn og unge i Grønland.

Ligesom vi arrangerer tema-aftener for forældre, fagpersoner og andre interesserede. Målet er at skabe en større bevidsthed hos grønlandske børn og unge og deres forældre om, at alle er en del af fællesskabet.

Vores projekter til forebyggelse af mobning