Presse

Vi arbejder synligt på landsplan og lokalt for at fremme børns rettigheder. Det gør vi ved at deltage aktivt i samfundsdebatten, hvor vores budskaber har til formål at bidrage til at bryde tabuer om mobning og seksuelle overgreb. Formålet er også at italesætte børns behov og rettigheder, derfor kommer vi med konstruktive indspark i medierne, når vi er bekymrede for, om børnenes rettigheder bliver respekteret og prioriteret.

Se artikler, pressemeddelelser
og andet af vores mediearbejde her:

Radiointerview:

Avisartikler:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Pressemeddelelser:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015