Online overgreb

VI BEKÆMPER

ONLINE OVERGREB

Vi bekæmper seksuelle overgreb - også online!

Alle børn har ret til et trygt børneliv uden seksuelle overgreb. Det gælder også på internettet! Her på siden sætter vi derfor fokus på online seksuelle overgreb, og giver hjælp og vejledning til både børn, voksne og fagpersoner.

Hvad er online seksuelle overgreb?

Et online seksuelt overgreb foregår på internettet, ofte via sociale medier. Det kan være, at en person skriver eller siger grænseoverskridende og stødende ting til et barn, eller at man lokker et barn til at tænde for et webcam og tage tøjet af. Det kan også være at nogen presser barnet til at sende billeder af sig selv helt eller delvist afklædt. Tit bliver ”grooming” brugt, hvor krænkeren opbygger et tillidsforhold til barnet, og derefter manipulere eller truer barnet til at være med i seksuelle aktiviteter.

 

"Grooming" og seksuelle overgreb

Grooming er en proces, hvor en person med krænkende adfærd opbygger et tillidsforhold med et barn eller en ung, og derefter misbruger denne tillid til at få barnet til at gå med til grænseoverskridende adfærd ved at sende nøgenbilleder, filme, mødes fysisk eller lignende. For at stoppe denne skadelige relation skal vi forstå hvad grooming er, så vi kan reagere i tide og have samtaler med børn om hvordan man skal opføre sig på nettet og hvad man skal være opmærksom på. På denne måde kan vi sikre os at vores børn ender til sund brug af sociale medier og at de føler sig trygge ved at fortælle os, hvis noget ikke er som det skal være.

Børns rettigheder online

Børn og unge er sociale online. Som voksne har vi derfor et ansvar for, at ruste børn og unge med viden om hvad deres rettigheder er, når de er på internettet:

1) Børn har ret til at søge viden om verden – derfor må børn gerne søge, modtage og videregive information online, så længe at det ikke krænker andre.

2) Børn har ret til privatliv – også online. Børn har ret til at skrive private beskeder online. Forældre må læse dem, hvis de gør det for at beskytte barnet. 

3) Børn har ret til beskyttelse mod psykisk vold – digital mobning er psykisk vold. Vi have fokus på, at børns fællesskaber er inkluderende og tale med børn om, hvad fx opslag og likes, kan betyde for andre.

4) Børn har ret til beskyttelse mod overgreb – mange overgreb mod børn finder sted online. Fx ved at andre deler intime billeder ulovligt eller presser børn til at sende seksuelle billeder.

Hvad er ulovligt online?

Det er ulovligt at chikanere eller krænke andre på nettet.

Det er derfor ulovligt at:

  • true eller sende hadbeskeder via mail, apps, sociale medier eller spil
  • gemme eller dele personoplysninger uden samtykke – dette kan være navn, adresse, telefonnummer eller billeder hvor en person er genkendelig
  • krænke andres privatliv ved at dele andres billeder eller videresende billeder man selv har modtaget, hvis vedkommende på billedet, ikke har sagt ja til, at man må sende billedet videre. Dette er også strafbart.
  • opbevare seksuelle billeder af børn under 18 år – også selvom de har givet lov. Hvis man er kærester og begge er over 15 år må man gerne, men man må ikke ikke dele billederne med andre. Hvis den ene ønsker billederne slettet igen, skal den anden gøre det.