Til fagfolk: Undervisningsmateriale 4.-7. klasse

Om materialet

Undervisningsmaterialet kan bruges fleksibelt. Øvelserne egner sig særligt til fagene personlig udvikling, grønlandsk, dansk og samfundsfag.

Materialet handler om livet på mobilen og internettet, og eleverne kan med øvelserne arbejde med de forskellige scenarier, som onlinelivet kan indebære.

Klassen kan lave en enkelt øvelse eller flere i træk.

 

Første gang materialet anvendes i klassen, er det godt at starte ud med brainstormøvelserne (øvelse 1 og 2, evt. i kombination). Her byder eleverne selv ind.

Under disse øvelser kan gode eksempler og oplevelser blive vendt i klassen og være med til at skabe en ramme for de senere øvelser.

Læreren kan selv vurdere, hvornår de mere konkrete, aktivitetsprægede øvelser (fra øvelse 3 og frem) skal gå i gang. Det kan være efter 30 minutter med brainstorm eller efter en hel lektion.