Inuusuttut

Inuusuttut
- for unge

I september 2019 lanceres Inuusuttut, som er undervisningsmateriale om mobning for gymnasier og ungdomsuddannelser. Materialet tager afsæt i filmen Katinngat, således at de studerende, efter at have set filmen, skal lave deres egne stop-motion-film med enten deres version af, hvad mobning er eller deres personlige fortælling om mobning.
Vi ved i dag, at mobning også foregår på gymnasier og øvrige ungdomsuddannelser og vi ved, at det at føle sig udenfor og blive mobbet er traumatiserende, uanset hvilken alder man har. 

Når en klasse bliver ramt af mobning, bliver alle i klassen ramt, fordi mobning medfører, at der foregår en moralnedsmeltning, som skaber pres, spændinger, ubehag og frygt blandt de studerende. Dette kan og vil negativt påvirke de studerendes indsats og trivsel. Så denne indsats skal hjælpe de studerende til at blive opmærksomme på, hvordan de sammen kan skabe et godt fællesskab. Vi håber på, at det ligesom i andre lande bliver lovpligtigt for ungdomsuddannelser i Grønland at have en antimobbestrategi. ​